Renginiai
2023 01 12 VITP

11-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT organizuoja LMA 11-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (JMK) tikslas – susipažinti su jaunųjų mokslininkų atliekamais tyrimais matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų ir jų sandūrų srityse, taip pat apžvelgti jaunųjų mokslininkų mokslinių interesų problematiką.

Konferencijos darbą numatoma organizuoti dviejose tematinėse sekcijose: fiziniai mokslai ir technologijos mokslai. Pranešėjai kviečiami pristatyti savo mokslo tyrimų rezultatus bei taikomąją veiklą, leidžiančią plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas bei jų gamybą ir diegimą vidaus bei užsienio rinkose, skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų poveikio tyrimus ekonominėms ir socialinėms veikloms.

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2023 m. kovo 23 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams atsakymams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, kurių mokslo publikacijos spausdintos recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrantai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai, verslo ir inovacijų specialistai) iki 35 metų amžiaus (į šį laikotarpį įskaitomos motinystės / tėvystės atostogos).

Kviečiame įvairių Lietuvos institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2023 m. kovo 13 d. 12 val. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje, nurodant pasirinktą sekciją. Paraišką sudaro:

  • autorius (-iai)
  • pranešimo pavadinimas
  • trumpa pranešimo santrauka (iki 200 žodžių, 12 Times New Roman šriftu)
  • publikacijų sąrašas
  • autoriaus gyvenimo aprašymas (CV)
  • kontaktiniai duomenys (būtinas mob. tel.).

Paraiškoje nurodyti, koks bus pranešimas – žodinis ar stendinis.

Minėtą medžiagą (Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti el. paštu: s.aukstinaitiene@lma.lt (fiziniai mokslai); v.paskauskiene@lma.lt (technologijos mokslai).

Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA interneto svetainėje.

Konferencijos programa bus paskelbta LMA interneto svetainėje kovo 20–22 d.

JMK organizacinis komitetas vertins skaitytus pranešimus ir išrinks 10 geriausių pranešėjų, kuriems bus įteikti LMA diplomai. Diplomų teikimo iškilmės vyks 2023 m. balandžio mėnesį (tiksli data bus derinama su LR Ministru Pirmininku).

Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė stipendijas (stipendijų fondas – 8 000 eurų) geriausiems 2023 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai yra išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje ir plačiai pritaikomi moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.

Kiti atrinkti geriausių darbų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais ir diplomais.

Informaciją apie jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite LMA svetainėje: http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos

 

Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!

Jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti praktiniuose mokymuose, kaip parengti prezentaciją pristatymui. Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos. Mokymuose bus pristatytas Stanfordo tyrimų instituto naudojamas NABC metodas ir suteikta galimybė jį praktiškai išbandyti. Registracija į mokymus vyksta el. paštu rasa@vitp.lt iki 2023 m. kovo 13 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, planuojantys dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2023 metais.

Mokymų laikas – 2023 m. kovo 16 d. 15–18 val.

Mokymai vyks Visorių informacinių technologijų parke (VITP), Mokslininkų g. 2A, Vilnius.