Patalpos

Patalpos technologinėms įmonėms

Išskirtinės nuomos sąlygos startuoliams

Inovatyvių technologinių įmonių bendruomenė

Kelionė į/iš darbo prieš transporto srautus piko valandomis

Renginiams ir susitikimams skirtos erdvės

Galimybė dirbti patogiu laiku 24/7

Dedikuotos 200 parkavimo vietų

Poilsio erdvė su stalo tenisu ir futbolu

Heading icon
Nuomojamos patalpos:
 • Biurų nuoma Daugiau >
 • Konferencijų salės nuoma iki 70 žmonių renginiams. Galerija >
 • Susitikimų kambariai parko įmonėms.
 • Registracijos adreso paslauga.
Aistė Meškauskaitė

Administratorė

Plėtra ir investicijos
Infrastruktūros vystymas
 • Visorių informacinių technologijų parkas kviečia visas tyrimus vykdančias įmones investuoti, kuriantis Visoriuose ir steigiant įmonių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centrus (MTEPI centrus).
Įmonių plėtros skatinimas
 • Skatiname investicijas į Visorių informacinių technologijų parke veikiančių įmonių plėtrą ir technologinį atsinaujinimą.
Edmundas Žvirblis

Plėtros direktorius

Konsultavimas

Teikiame konsultavimo paslaugas skirtas technologinėms įmonėms visais vystymosi etapais: steigimo, tapsmo ir augimo.

MTEPI konsultacijos:
 • MTEPI idėjų, produktų koncepcijų vertinimas (pagal Frascati ir Oslo vadovą);
 • Reikalingų kompetencijų ir pajėgumų identifikavimas;
 • Partnerių ir rinkų paieška.
Finansų konsultacijos:
 • Idėjų, produktų koncepcijų finansavimo galimybių vertinimas;
 • Pagalba rengiant verslo planą;
 • Reikalingų viešo finansavimo šaltinių identifikavimas, investuotojų paieška.
Rasa Gofman

Inovacijų projektų konsultantė

Inovacijų dirbtuvės

Inovacijų dirbtuvės skirtos įmonėms, norinčioms gauti įžvalgų ir idėjų kuriant naujus arba tobulinant esamus produktus ir paslaugas, susipažinti su gabiais ir motyvuotais studentais.

Inovacijų dirbtuvių principas:
Marija Tunkevičiūtė

Inovacijų projektų vadybininkė

Rasa Milerytė

Inovacijų projektų vadybininkė

Tinklaveika

Skatiname parko įmonių ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, kuriant naujus produktus ir paslaugas, stipriname verslo ryšius, įsiklausome į bendruomenės poreikius.

Verslo pusryčiai
 • Verslo pusryčiai - iki 1 val. paskaitos arba diskusijos tipo renginiai, skirti pasidalinti aktualia VITP bendruomenei informacija.
Rasa Gofman

Inovacijų projektų konsultantė

Tinklaveikos renginiai
 • Konferencijos, seminarai ir partnerystės renginiai, skirti parke veikiančių įmonių ar klasterių tinklaveikai skatinti.
Marija Tunkevičiūtė

Inovacijų projektų vadybininkė

Kviečiami investuotojai

Visorių informacinių technologijų parkas kviečia visas tyrimus vykdančias įmones investuoti, kuriantis Visoriuose ir steigiant įmonių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centrus (MTEPI centrus).

Kviečiame jungtis į daugiau nei 50 technologinių įmonių, 1000+ darbuotojų ir tyrėjų bendruomenę!

Tokių centrų vystymui Visoriuose suteiktas Valstybei svarbaus projekto statusas.

Pagrindinės sąlygos įmonių investicijoms:

 • Planuojamos investicijos turi būti įgyvendintos 2019 – 2025 m;
 • Investuotojo ar jų grupės, kuriančios MTEPI centrą, investicinio projekto planuojama vertė neturi būti mažesnė negu 5 000 000 eurų.
 • Investuotojas turi iš esmės atitikti mokslo technologijų parko arba integruoto mokslo studijų ir verslo slėnio dalyviui keliamus reikalavimus.
 • Investuotojo veikla turi būti nukreipta į eksporto rinkas;
 • Investuotojas įgyvendindamas savo projektą turi numatyti naujų darbo vietų kūrimą aukštųjų technologijų srityje.
 • Investuotojas įgyvendinamas savo veiklą turi siekti bendradarbiauti su tyrimų ir (ar) studijų institucijomis ir/arba dalyvauti aukštųjų technologijų klasterizacijos procesuose;
 • Investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) bent vienais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 200 000 EUR, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų;
 • Investuotojas turi būti finansiškai pajėgus įgyvendinti investiciją.

Visus besidominčius ir norinčius plačiau sužinoti apie galimybes investuoti kviečiame kreiptis į Visorių informacinių technologijų parko administraciją: edmundas@vitp.lt, +370 686 55422

Tyrimų centrų kūrimas vykdomas remiantis LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarime Nr. 1038 „Dėl projekto „Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms palankios mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros plėtra Visorių informacinių technologijų parke“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ (2018 m. spalio 25 d. redakcija)