Visorių skaitmeninių inovacijų centras

ViSIC jungia verslo klasterius, inovatyvias aukštųjų technologijų įmones ir mokslo bei tyrimų institucijas. ViSIC, vystydamas veiklas keturiose nurodytose srityse, siekia tapti stipriu tarpsektoriniu Šiaurės Rytų Europos SIC:

1) IT technologijos;
2) Fotonikos, lazerių, kosmoso, telekomunikacijų, mokslo leidybos ir pažangios gamybos
3) Konsultacijų ir prieigos prie skaitmeninimo sprendimų finansavimo verslui
4) Ryšių su pramone

ViSIC pasižymi ekspertine patirtimi didelių duomenų valdymo, dirbtinio intelekto, IoT bei jų taikymų proceso kontrolei įvairiose rinkos vertikalėse (fotonikos, lazerių, kosmoso, telekomunikacijų, mokslo leidybos ir pažangios gamybos) bei siekia apjungti praktinius sprendimus, konsultacinę veiklą bei įgūdžių vystymą. ViSIC siekia verslo, techninio ir socialinio kapitalo mobilizavimo, taip pat yra suinteresuotas bendradarbiauti su kitais SIC, tiek Lietuvoje, tiek ES mastu.

SIC koordinatorius – VITP, patyrusi viešoji įstaiga su 16 metų projektų valdymo patirtimi ir bendradarbiavimo istorija Santaros slėnyje (gyvybės mokslai, IRT, informacinių technologijų vystymo Santaros slėnyje koordinatorius – VITP). Veiksminga partnerystė vystoma su Vilniaus universitetu matematikos ir informatikos srityse, MTEP ir technologijų perdavimo veiklos (kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu) koncentruojamos ties pramonei ir verslui skirtos programinės įrangos vystymu, atpažinimo procesais, duomenų analize ir daugiamodaliniu multimedijos technologijų optimizavimu, žymėjimu ir kontekstine paieška mokslinėje informacijoje, naujų medicinos prietaisų vystymu.

 

Teikiamos paslaugos

Verslo įmonėms reikia aiškumo, į kurias technologijas investuoti, kada tai daryti ir kiek. ViSIC padeda verslo įmonėms ir inovatyvioms aukštųjų technologijų įmonėms tapti konkurencingesnėmis , naudojant skaitmenizavimą. ViSIC užtikrina įmonėms prieigą prie naujausių žinių, ekspertizės ir technologijų, skirtų išbandyti ir eksperimentuoti su skaimeninėmis inovacijomis. ViSIC suveda su investuotojais, padeda išsiaiškinti finansavimo sąlygas ir fasilituoja skaitmeninių technologijų tiekėjų bei naudotojų tinklaveiką. Dabartinis tiekėjų tinklas leidžia ViSIC teikti (tarpininkauti teikiant) pilną SIC paslaugų spektrą.

 

Paslaugų pavyzdžiai

SLS procesas: pasiruošimas ir įrenginių kontrolė

Kliento profilis: 3D spausdintuvų gamintojas

Kliento poreikis: Naujo SLS 3D spausdintuvo vystymas: pilnam 3D spausdinimo proceso paruošimui ir valdymui reikalinga nauja programinė įranga/funkcionalumas. Iššūkiai: stereolitografinės (STL) bylos paruošimas – dirbant su dideliais ir sudėtingais modeliais, apdoroti ir konvertuoti duomenis į judesių duomenis greitai bei stabiliai; užtikrinti ilgalaikį stabilų darbą bei patikimumą; integruoti unikalią įrangą; įdiegti „receptų“ (spausdinimo parametrų rinkinių ir instrukcijų) testavimą.

Pateiktas sprendimas: Klientui buvo pateikta specialiai pritaikyta tiesioginio įranginių valdymo sistemos versija. Pagrindinė ypatybė – modernus geometrijos valdymo algoritmas įgalina pateikti greičiausią rinkoje STL segmentavimą, formavimą ir parengimą spausdinimui: 5 milijonų trikampių STL parengimas trunka iki 30 sekundžių. Ilgalaikis (procesai, trunkantys ilgiau nei 20 valandų) stabilus darbas bei patikimumas dirbant su dideliais ir sudėtingais modeliais užtikrinami per efektyvų kompiuterio resursų valdymą. Ilgalaikių darbų metu sistemą nuo perkrovimo apsaugo lanksti sprendimo architektūra ir specifinės saugumo priemonės. Taip pat buvo sukurtas palaikymas unikaliai kontrolės elektronikai ir lankstus „receptų“ kūrimo įrankis, skirtas itin automatizuotiems ir lengvai keičiamiems „receptams“. Naudojant šį įrankį, buvo sukurtas specialus „receptas“ sunumeruotų detalių su skirtingais parametrais masyvui spausdinti. Taip išspausdinama 40 unikalių detalių su skirtingais parametrais (skenavimo greitis, lazerio galia, tūrio užpildymo tankis, sluoksnio storis ir pan.) ir galima greitai nustatyti geriausius parametrus.

Sprendimo tiekėjas:

Cognitio MB

Sprendimas:

https://directmachining.com/case-studies/laser-additive-manufacturing-dmc/


Informacinė laivybos operacijų sistema

Kliento profilis: Laivybos kompanija, kontroliuojanti 145 krovininių laivų laivyną

Kliento poreikis: Reikalingas vieningas IT sprendimas laivų operacijų minitoringui ir konteolei. Turėta sistema, paremta MS Excel naudojimu, nebeatitiko iškilusių poreikių efektyviai konsoliduoti ir įtraukti į ataskaitas iš jūros į krantą perduodamus duomenis ar nuolatinį sistemos veikimą tuo atveju, kai internetinis ryšys prastas. Klientas negalėjo stebėti, analizuoti ir gerinti savo veiklos procesų.

Pateiktas sprendimas: Klientui buvo pasiūlytas Microsoft .NET pagrindu sukurtas sprendimas, sudarytas iš trijų modulių (laivo, kranto ir duomenų perdavimo). Laivo modulis renka visą reikiamą informaciją (lokacija, greitis, kuro tipas r suvartojimas, ir kt.), taip pat ir meteorologinę informaciją. Šią informaciją gali įtakoti ekstremalios oro ir jūros sąlygos, ir tai gali būti analizuojama įvairiais pjūviais. Kranto modulis užtikrina laivo modulio duomenų integralumą bei prijungia prie jų meteorologinę bei kitą informaciją. Duomenų perdavimo modulis leidžia pagal konkretaus laivo ar laivyno parinktu KPI surinktą informaciją patogia analizuoti įvairiais pjūviais ir būdais. Sprendimas apjungia visus duomenis, iš jūros pasiekiančius sausumą ir supaprastina laivybos operacijas, sutrumpinant kelionės laikus ir prastovas uostuose. Naudojant šią sistemą, planuojama sumažinti kuros suvartojimą iki 5% laivui (tipinės kuro išlaidos sudaro iki 50 000,00 JAV dolerių) ir prisidėti prie aplinkos užterštumo mažinimo. Laive naudojama sistema žymiai sumažina įgulos darbo krūvį ir leidžia stebėti kiekvieną laivą ir greitai padidinti jų veiklos efektyvumą realiuoju laiku. Taip pat galima palyginti panašios konstrukcijos laivus ir optimizuoti jų našumą.

Sprendimo tiekėjas:

Baltic Amadeus UAB

Sprendimas:

https://www.ba.lt/en/case-studies/information-system-for-shipping-operation


Leidybinio indeksavimo sprendimas

Kliento profilis: Mokslinis žurnalas.

Kliento poreikis: iš mokslinio teksto (pvz., straipsnio ar viso leidinio, ar jų serijos) išskirti esminius dalykus,apibūdinančius šį mokslinį tekstą.

Pateiktas sprendimas: Buvo sukurta dirbtiniu intelektu paremta paslauga, pagerinanti leidybinį indeksavimą: automatizuotos knygų indeksavimo sprendimų ir programinės įrangos paslaugos, sugeneruojančios pirminę rodyklę/anotaciją LaTeX bylose. Taip pat tam, kad būtų lengviau šiuos privalumus panaudoti, buvo sukurta vartotojo sąsaja, skirta redaguoti knygų rodyklę LaTeX bylose. Paslaugos kūrimo darbai baigėsi knygų indeksavimo (rodyklės kūrimo) paslaugos AKIS įgyvendinimu moksliniame žurnale.

Sprendimo tiekėjas:

VteX UAB

Sprendimas:

https://www.vmsta.org/journal/VMSTA/article/144/text


3D vidinio telekomunikacijos bokštų inventorizavimo sprendimas

Kliento profilis: telekomunikacijos bokštų valdymo bendrovė

Kliento poreikis: Duomenys apie ant telekomunikacijos bokšto ar kitoje pritaikytoje vietoje instaliuotas antenas bei kita įrangą buvo laikomi keliose nesusietose vietose ir formose: lentelių pavidalu inventorizacijos duomenų bazėje, finansinėje ERP, inžineriniuose ir įrengimo brėžiniuose bei atitinkamuose nuomos sutarčių prieduose. Šių skirtingų informacijos šaltinių duomenų suderinimas su realiais duomenimis užėmė per daug laiko ir buvo problemiškas. Klientui reikėjo efektyvaus sprendimo šios informacijos skaitmeninimui ir apdorojimui.

Pateiktas sprendimas: UAB LUNO, naudodama ERP, CAD ir GIS technologijas sukūrė inventorizavimo sprendimą belaidžio ryšio bokštų ir vietų inventoriui. Sprendime, kurio diegimu užsiima UAB Mainsec, yra „Sketch-up“ pagrindas ir išplėstinė nuotraukų dokumentacijos tvarkymo ir integravimo su įmonės ERP duomenų baze funkcija. Šis projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujanat su klientu, remiantis jo patirtį ir bei leido ženkliai sumažinti kliento išlaidas , susijusias su auditu ir kontrole, bei šių procesų trukmes. Klientas pateikė vertingų duomenų apie dabartinę būklę, taip pat telekomunikacijų sričiai būdingus techninius/teisinius reikalavimus.

Sprendimo tiekėjas:

Mainsec UAB

Sprendimas:

http://www.mainsec.eu/?lang=en/#services

 

SIC nariai

Visorių informacinių technologijų parkas (VITP) – koordinatorius daugiau

Baltic Amadeus, UAB daugiau

Cognitio, MB daugiau

VteX, UAB, daugiau

TOOLAS (klasteris) daugiau

Mokslo leidybos ir edukacinės leidybos klasteris daugiau

Vextur, UAB daugiau

VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centras daugiau

LUNO, UAB daugiau

Mainsec, UAB daugiau

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas daugiau