Atvirosios prieigos mokslo leidybos konferencija 2019

Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo ir edukacinės leidybos technologijų klasteris kartu su Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir Baltijos pažangių technologijų institutu š.m. rugsėjo 19 d. Vilniuje organizavo konferenciją „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“.

Konferencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų (leidyklų) bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje, supažindinti Lietuvos mokslo leidybos bendruomenę su naujausiomis technologijomis pasaulinėje mokslo leidyboje.

Konferencijos rezoliucija

Lietuvos mokslų akademijos pranešimas
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešimas
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos pranešimas

Su visa konferencijos filmuota medžiaga galima susipažinti Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ kanale:
Atvirosios prieigos politika mokslo leidyboje (I dalis)
Atvirosios prieigos politikos įgyvendinimas mokslo leidyboje Lietuvoje (II dalis)

Žemiau galite parsisiųsti konferencijos pranešimus (PDF formatu) bei rasti kitą, su įvykusiu renginiu susijusią informaciją.

Programa:

9:30 – 10:00 Dalyvių registracija ir kava

10:00 – 10:15 Konferencijos dalyvių sveikinimas
Prof. habil. dr. Jūras Banys (Lietuvos mokslų akademija)

I dalis (anglų kalba)

Atvirosios prieigos politika mokslo leidyboje
Moderatorius: prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)

10:15 – 10:45 Atvirosios prieigos iššūkiai po 2020
Toby Green (formerly Chief Operating Officer, Public Affairs and Communications, OECD)
(video interviu su T. Green Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje)

10:45 – 11:05 Atviri duomenys ir tvari skaitmeninė Lietuvos ekonomika (prezentacija)
Jekaterina Rojaka (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija)

11:05 – 11:25 Atvirojo mokslo politika Lietuvoje ir Europoje (prezentacija)
Irmantas Pečiūra (Lietuvos mokslo taryba)

11:25 – 11:45 Atviroji prieiga ir mokslinių tyrimų duomenys (prezentacija)
Prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)

11:45 – 12.30 Diskusija
Moderatorius: prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė
Toby Green, Jekaterina Rojaka, Irmantas Pečiūra, Vilma Popovienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

12:30 – 13:30 Pietūs

II dalis (lietuvių kalba)

Atvirosios prieigos politikos įgyvendinimas mokslo leidyboje Lietuvoje
Moderatorius: doc. dr. Arūnas Gudinavičius (Vilnius universiteto leidykla)

13:30 – 13.50 Mokslo periodika mažų šalių universitetuose: ar esam pasmerkti mokėti publikavimo mokesčius didiesiems (prezentacija)
Dr. Vincas Grigas (Lietuvos mokslo periodikos asociacija)

13:50 – 14:10 LMA žurnalų leidybos projektas (prezentacija)
Akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (Lietuvos mokslų akademija)

14:10 – 14:30 Atvirosios duomenų prieigos ir tinkamo informacijos kodavimo svarba dirbtiniam intelektui ir duomenų kasinėjimui (prezentacija)
Prof. dr. Tomas Krilavičius (Baltijos pažangių technologijų institutas / Vytauto Didžiojo universitetas) ir Rokas Maliukevičius (VTeX)

14:30 – 14:50 MSTA žurnalo sėkminga publikavimo patirtis ir naujosios technologijos (prezentacija)
Dr. Miroslav Šeibak (VTeX)

14:50 – 15:35 Diskusija: Lietuvos mokslo leidyba nuo 2020
Moderatorius: doc. dr. Arūnas Gudinavičius
Dr. Vincas Grigas, akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, prof. dr. Tomas Krilavičius, dr. Miroslav Šeibak

15:35 – 15:45 Konferencijos uždarymo kalba
LMPA vadovas ir VITP

15:45 Dalyvių bendravimas ir vaišės

Konferencijos akimirkos