Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“. Bendra projekto vertė – 8 651 145,82 Eur.

Tikslas: Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (SIC) įkurtas sujungiant Visorių SIC ir AgriFood Lietuva SIC narių kompetencijas ir ekspertinę patirtį, vienoje vietoje koncentruojant techninį, socialinį ir finansinį kapitalą. Ateities technologijų SIC misija – skatinti Lietuvos ūkio skaitmenizavimą, sujungiant tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surasti ir pasiūlyti tinkamiausią skaitmeninį sprendimą ir jo diegimo būdą. Ateities technologijų SIC siūlo paslaugas įvairiose srityse: žemės ūkio, maisto pramonės, fotonikos, lazerinių ir optinių technologijų, kosmoso, inžinerijos, medicinos, energetikos, leidybos, mokslo ir kitose srityse. Šis projektas atitinka sumaniosios specializacijos prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo tematikas.

Projekto siekiai: Projekto metu bus kuriama Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (SIC)  infrastruktūra (statomas MTEPI paskirties pastatas), vykdoma inovacijų grupės eksploatavimo veikla, teikiamos inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos. Projekto įgyvendinimas skatins skaitmenizavimo procesus bei skaitmeninių inovacijų diegimą svarbiausiose Lietuvos ūkio sektoriuose (žemės ūkio, maisto pramonės, energetikos), o taip pat prisidės prie aukštųjų technologijų (lazerių, kosmoso, optikos) plėtros, taip didindamas Lietuvos konkurencingumą ES ir pasaulio rinkose. Projektas sustiprins Ateities technologijų SIC pajėgumus ir padės sėkmingai integruotis į Europos SIC tinklus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 8 651 145,82 EUR
Finansavimo suma: 4 844 640,41 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-18 – 2023-12-29