Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtoms inovatyvių fotoninių ir lazerinių technologijų sprendimų kūrimui, paieška EĮT renginiuose

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas įgyvendina ES regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0142 „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtoms inovatyvių fotoninių ir lazerinių technologijų sprendimų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“. Bendra projekto vertė – 20 096,54 Eur.

Tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto siekiai: Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su inovatyvių fotoninių ir lazerinių technologijų sprendimų kūrimu.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:
(a)  optiniai ir optomechaniniai komponentai, lazeriai;
(b) lazerinių sistemų kūrimas ir diegimas;
(c) lazerinių technologinių įrenginių kūrimas ir diegimas;
(d) specializuotos optinės dangos ir pan.

Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas  reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 20 096,54 EUR
Finansavimo suma: 10 000,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-10-04 – 2023-07-05