Technologijos
2021 11 05 VITP

Konkursas „Ieškomas inovatorius“

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriais jau penktą kartą skelbia idėjų atrankos konkursą „Ieškomas inovatorius!“, skirtą visiems, turintiems idėjų dėl verslo, grindžiamo inovacijomis ir naujausiomis technologijomis, kūrimo. Perspektyviausi dalyviai turės galimybę įsteigti technologines įmones, gauti MITA projekto „InoSpurtas“ ekspertų paslaugas, užtikrinančias spartesnį produktų patekimą į rinką, o dviejų geriausių idėjų autoriai – galimybę dalyvauti Europos Sąjungos tematiniuose akceleratoriuose pagal savo veiklos sritį.

Konkursas orientuotas į jaunus žmones su inovatyviomis idėjomis, mokslininkus, siekiančius komerci­alizuoti išradimus ir inovacijas, bei smulkųjį ar vidutinį verslą, kuriam būtų aktualu plėtoti technologijas. Paraiškų skaičius neribotas, tad  jų galima pateikti tiek, kiek dalyvis turi idėjų, o dalyvauti kviečiami visi, kurie turi įdomių verslo sumanymų, kurių iki šiol nedrįso realizuoti.

Pateiktas idėjas vertins ne mažiau kaip 3 kompetentingi ekspertai pagal šiuos kriterijus:

  • idėjos inovatyvumą ir išskirtinumą, jos galimą naują pritaikymą
  • mokslinių rezultatų naudojimą
  • vartotojų poreikių tenkinimą
  • naujų vartotojų, rinkų sukūrimą
  • technologijos konkurencinį pranašumą
  • produkto gamybos kaštų racionalumą
  • finansinį pagrindimą
  • galimybę patentuoti ar registruoti produkto dizainą

Teikiamos idėjos turi atitikti Sumanios specializacijos teminius prioritetus. Daugiau informacijos: SUMANI SPECIALIZACIJA – KAS TAI?
Paraiškų registracija vyksta iki 2022 m. sausio 03 dienos: IDĖJŲ REGISTRACIJA

Atrinktų idėjų autoriai galės įsteigti įmonę, kuri gaus MITA projekto „InoSpurtas“ konsultacines paslaugas apie verslo plano parengimą, technologijos vystymo, rinkodaros, intelektinės nuosavybės valdymo klausimais. Idėjų autoriai turės galimybę prisistatyti agentūros renginių metu bei pasinaudoti ir kitomis MITA inovacijų paramos priemonėmis, konsultuotis dėl finansavimo gavimo  inovatyvioms idėjoms įgyvendinti.

Atrinkti dviejų perspektyviausių idėjų autoriai turės išskirtinę galimybę dalyvauti ES tematiniuose akceleratoriuose pagal savo veiklos sritį, kuriuose įmonėms bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos užsienyje.