Technologijos
2023 06 26 VITP

Kvietimas teikti paraiškas stažuotei Europos kosmoso agentūroje

Inovacijų agentūra kviečia Lietuvos studentus ir absolventus dalyvauti apmokamoje vienerių metų trukmės Europos kosmoso agentūros stažuotėje, kuri vyks Europos kosmoso agentūros Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centre (European Space Research and Technology Centre), Nordvike, Nyderlanduose.
Galimos stažuotės tematikos (pasirenkama viena iš jų):

Paraiškos teikiamos iki liepos 31 d. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą, atranką ir stažuotę: Inovacijų agentūra

* Paraiškų teikimo laikotarpis pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 13 d.