Klasteriai
2020 06 30 VITP

Prie Mokslo ir edukacinių technologijų klasterio prisijungė naujas narys

Š.m. birželio 22 d. prie Mokslo ir edukacinių leidybos technologijų klasterio veiklos prisijungė Lietuvos mokslo periodikos asociacija. Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba. Ši asociacija vienija 22 narius, kurie leidžia 123 mokslo žurnalus. Daugiau informacijos https://serials.lt/. Asociacijos prezidentas – Vincas Grigas, Vilniaus universitetas.

Mokslo ir edukacinių leidybos technologijų klasterio veikla – kurti ir diegti inovatyvius IT sprendimus bei inovatyvias mokslo bei edukacinės leidybos technologijas, paremtas ilgamete klasterio partnerių praktika, turimomis žinioms, metodologine ir moksline patirtimi bei naujausiais jų pasiekimais užsienyje ir Lietuvoje. Klasterio nariai: VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas (klasterio koordinatorius), BĮ UAB „VTeX“, UAB „VTEX Investicijos“, UAB „Ex Datum“, Lietuvos-Rusijos-Olandijos BĮ UAB „TEV“ ir UAB „ImPro“.