Verslas
2020 09 25 VITP

Europos kosmoso agentūros konkursas verslo ir mokslo atstovams

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos verslo ir mokslo atstovus dalyvauti Europos kosmoso agentūros (EKA) konkurse, kuriame jie galės įgyvendinti pagal EKA programas parengtus inovatyvius projektus. Tai jau 6-asis EKA bendradarbiaujančių Europos valstybių plano (angl. PECS – Plan for European Cooperating States) kvietimas, kurio biudžetas siekia 1,2 mln. eurų.

„Pastaruoju metu Lietuvos, kaip bendradarbiaujančios valstybės narės, įdirbis EKA programose itin sėkmingas. Mūsų pramonės ir mokslo sektoriai ne tik puikiai įsiliejo į šios organizacijos sistemą, bet ir įrodė, kad galime būti patrauklūs ir konkurencingi kosmoso srityje. Tikimės, kad šis – šeštasis PECS konkursas – bus pažymėtas dar geresniais Lietuvos verslo ir mokslo pasiekimais, kurie sėkmingai bus įgyvendinami mums tapus asocijuota EKA nare“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka.

Pagal 6-ąjį kvietimą paraiškos konkursui bus teikiamos per EKA elektroninę paraiškų teikimo sistemą EMITS nuo š. m. spalio 19 d. iki lapkričio 27 d. Šias paraiškas vertins EKA ekspertai, o geriausiai įvertintoms bus skirtas finansavimas. Pagal šį kvietimą teikiami pareiškėjų siūlymai turi atitikti EKA programų temas.

Pirmoji tema siejasi su EKA misijoms reikalingos kosminių skrydžių techninės įrangos ir kosmoso antžeminių produktų kūrimu. Pagal šią temą vieno projekto finansavimo suma gali siekti iki 400 tūkst. eurų.

Antroji tema – EKA aktualios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos – technologijų demonstravimas ir pramoninių procesų sertifikavimas – skirtos naujiems produktams (technologinei ir programinei įrangai) kurti arba standartinėms technologijoms pakartotinai naudoti. Pagal šią temą vieno projekto finansavimo suma gali siekti iki 250 tūkst. eurų.

Trečioji tema – su kosmoso technologijomis susijusios taikmenos, produktai ir paslaugos, kuriami naudojant esamą arba artimiausiu metu planuojamą paleisti kosminę infrastruktūrą. Šios temos vieno projekto finansavimo suma gali siekti iki 150 tūkst. eurų.

Ketvirtoji tema – parengiamosios veiklos (galimybių studijos, naudotojų reikalavimai, rinkos tyrimai ir pan.), kurios reikalingos su EKA programomis susijusiam nacionaliniam konkurencingumui didinti. Pagal šią temą vieno projekto finansavimo suma gali siekti iki 100 tūkst. eurų.

Penktoji tema – edukacinės veiklos, kuriomis siekiama sukurti naujas universitetinio lygio bakalauro ir magistro mokymų programas apie kosmoso technologijas ir jų praktinį taikymą. Šios temos projektams gali būti skiriama iki 35 tūkst. eurų.

Norinčius sužinoti daugiau apie EKA konkursą, raginame dalyvauti MITA organizuojamame EKA 6-ojo kvietimo sąlygų pristatymo seminare, kuris vyks 2020 m. spalio 5 d. 11.00 val. Skype platformoje. Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/.

 

Šaltinis: https://sc.bns.lt/view/item/357015