Plėtra
2018 10 30 VITP

Visorių informacinių technologijų parkas kviečia investuotojus

Visorių informacinių technologijų parkas kviečia visas tyrimus vykdančias įmones investuoti, kuriantis Visoriuose ir steigiant įmonių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centrus (MTEPI centrus).

Kviečiame jungtis į daugiau nei 50 technologinių įmonių, 1000+ darbuotojų ir tyrėjų bendruomenę!

Tokių centrų vystymui Visoriuose suteiktas Valstybei svarbaus projekto statusas.

Pagrindinės sąlygos įmonių investicijoms:
o Planuojamos investicijos turi būti įgyvendintos 2019 – 2025 m;
o Investuotojo ar jų grupės, kuriančios MTEPI centrą, investicinio projekto planuojama vertė neturi būti mažesnė negu 5 000 000 eurų.
o Investuotojas turi iš esmės atitikti mokslo technologijų parko arba integruoto mokslo studijų ir verslo slėnio dalyviui keliamus reikalavimus.
o Investuotojo veikla turi būti nukreipta į eksporto rinkas;
o Investuotojas įgyvendindamas savo projektą turi numatyti naujų darbo vietų kūrimą aukštųjų technologijų srityje.
o Investuotojas įgyvendinamas savo veiklą turi siekti bendradarbiauti su tyrimų ir (ar) studijų institucijomis ir/arba dalyvauti aukštųjų technologijų klasterizacijos procesuose;
o Investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) bent vienais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 200 000 EUR, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų;
o Investuotojas turi būti finansiškai pajėgus įgyvendinti investiciją.
Visus besidominčius ir norinčius plačiau sužinoti apie galimybes investuoti kviečiame kreiptis į Visorių informacinių technologijų parko administraciją: edmundas@vitp.lt, +370 686 55422

Tyrimų centrų kūrimas vykdomas remiantis LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarime Nr. 1038 „Dėl projekto „Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms palankios mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros plėtra Visorių informacinių technologijų parke“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ (2018 m. spalio 25 d. redakcija)