Renginiai
2019 09 23 VITP

VITP skatina diegti inovacijas Lietuvos mokslo atviros prieigos leidybai

Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo ir edukacinės leidybos technologijų klasteris kartu su Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universitetu ir Baltijos pažangių technologijų institutu š.m. rugsėjo 19 d. Vilniuje organizavo konferenciją „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“.

Konferencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant šiuolaikiškus mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje bei supažindinti Lietuvos mokslo leidybos bendruomenę su pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje.

Po konferencijos prieita prie išvados, kad Lietuvoje yra išsaugotos mokslo periodikos leidybos tradicijos, tačiau mokslo ir studijų institucijos ir jų leidyklos žurnalų leidybos klausimus sprendžia savarankiškai (pavieniui), neturėdamos išteklių ir galimybių nuolat atnaujinti leidybos technologijas, domėtis naujausiomis mokslo publikacijų sklaidos, vertinimo ir reitingavimo tendencijomis.

Siekiant pakelti Lietuvos atvirosios prieigos mokslo periodikos leidinių lygį, siūloma formuoti bendrą profesionalią mokslo publikacijų rengimo, žurnalų leidybos ir mokslo duomenų sklaidos vadybą, kuri remiasi partneryste tarp viešojo ir privataus verslo mokslo periodikos leidybos sektoriuje, diegiant šiuolaikiškus pasaulyje gerai žinomus technologinius sprendimus. Ilgalaikis tikslas – Lietuvoje leidžiamų žurnalų reputacijos auginimas, žinomumo didinimas, informacijos kodavimas, ilgalaikis duomenų skaitmeninis archyvavimas, integracija į Europos atvirojo mokslo debesį (angl. European Open Science Cloud).