Renginiai
2019 06 20 VITP

OPEN ACCESS SCIENTIFIC PUBLISHING CONFERENCE 2019

Open Access Scientific Publishing Conference 2019

Visoriai Information Technology Park, Science and Educational Publishing Technology Cluster together with The Lithuanian Academy of Sciences, The Association of Lithuanian Serials, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Vilnius and Vytautas Magnus Universities and Baltic Institute of Advanced Technology will co-organize the “Open Access Scientific Publishing Conference 2019: Value (Lithuanian) Dimension”. The Conference will be a one-day event taking place on 19 September 2019 in Vilnius. Venue: Visoriai Information Technology Park, Mokslininkų str. 2A, Conference Hall.

The event aims to discuss open access science policy and challenges beyond 2020 and encourage collaboration between research institutions (and their publishing houses) and collaboration between science and business by developing and implementing advanced open science and open access publishing solutions in the public sector.

The preliminary conference program and registration:  CLICK HERE


Atvirosios prieigos mokslo leidybos konferencija 2019

Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo leidybos ir edukacinės leidybos klasteris kartu su Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais ir Baltijos pažangių technologijų institutu š.m. rugsėjo 19 d. Vilniuje organizuoja konferenciją „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“. Renginio vieta: Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, konferencijų salė.

Konferencijos tikslas – supažindinti Lietuvos mokslo leidybos bendruomenę su pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje ir skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų (leidyklų) bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje.

Preliminari programa ir registracija:  SPAUSTI ČIA