Technologijos
2024 02 10 VITP

Palydovo „Sentinel-1“ duomenys – gamtos reiškinių pokyčių stebėjimui

Potvynių teritorijas dažnai sunku pasiekti, todėl vertinant potvynių mastą geografai pasitelkia ne tik antžeminius, bet ir palydovinius duomenis. Vanduo – savo savybėmis išskirtinė medžiaga, todėl vandens apsemtiems paviršiams stebėti sukurta įvairių metodų. Optinių palydovinių tyrimų srityje sukurta įvairų indeksų, kurie padeda išskirti vandens telkinius arba apsemtas teritorijas, vis dėlto optiniai jutikliai turi kelis trūkumus – pavyzdžiui, jie negali suteikti jokios informacijos apie paviršių, jei tuo metu debesuota arba jei vanduo apsėmęs tankų mišką, o tai dažnas atvejis Lietuvos sąlygomis.

Tokiose situacijose į pagalbą pasitelkiami mikrobangų duomenys, nes mikrobangos gali prasiskverbti pro debesis. Vandens nustatymo principas čia remiasi ne molekulių sugerties, bet labiau fizikinėmis atspindžio taisyklėmis. Kadangi vandens paviršius yra lygus, mikrobangos, skleidžiamos palydovo, į jį atsimuša tarsi į veidrodį ir yra nukreipiamos kita kryptimi nuo palydovo jutiklio. Todėl palydovas neužfiksuoja jokio sugrįžtančio atspindžio, o atgalinės sklaidos reikšmės yra labai žemos.  

Geografai, naudodamiesi „Sentinel-1“ palydoviniais duomenimis, gali efektyviai įvertinti ekstremalių potvynių ir poplūdžių mastą, geriau planuoti rizikos teritorijose esančias gyvenvietes ir veiklas. Pavyzdžiui, naudojantis jau minėtais mikrobangų duomenimis, sparčiai įvertintas dėl Chersono užtvankos griūties kilusio potvynio mastas, taip pat pražūtingų ciklonų, tokių kaip 2019 m. Afrikos pietus užklupusio Idai, sukeltų potvynių žala, taigi šio pobūdžio duomenys yra svarbūs tiek Lietuvoje, tiek kituose regionuose vykstantiems didesnio masto ekstremaliems reiškiniams vertinti.

Plačiau apie Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakulteto geografų darbą naudojant palydovo „Sentinel-1“ siunčiamus duomenis bei nagrinėjant potvynių mastą galima nauda stebint gamtos reiškinių pokyčius ar planuojant naujas gyvenvietes Vilniaus universitetas straipsnyje

VšĮ Visorių informacinių technologijų parke įsikūrusi įmonė Geomatrix teikia specializuotas palydovinės informacijos paslaugas – gaunamus palydovinius duomenis susitemina ir pateikia faktinius duomenis susijusius su augalais ar dirbama žeme, miško plotais ir kt. Įmonė yra Lietuvos aerokosmoso asociacijos ir Europos palydovinės informacijos įmonių asociacijos (EARSC) narė ir aktyviai dalyvauja šių visuomeninių organizacijų veikloje. Daugiau informacijos: žemės stebėjimo paslaugos iš kosmoso