Klasteriai
2023 09 25 VITP

Klasteris Toolas – Lietuvos lazerių asociacijos narys

2022 metais Visorių IT parko koordinuojamas klasteris Toolas gavo bronzinę žymą, šiais metais – tapo Lietuvos lazerių asociacijos nariu. Tai – svarbūs žingsniai siekiant spartesnio lazerių pramonės augimo ir lazerinių technologijų diegimo ateityje. Suvienijant narių jėgas galimas veiksmingesnio bendradarbiavimo skatinimas ekosistemos viduje atliepiant klasterio narių lūkesčius Lietuvos ir užsienio rinkose.

Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų. Lietuvos lazerių asociacija vienija gausią verslo įmonių, mokslo įstaigų/institutų (Fizinių ir technologijos mokslo centras (FTMC), Nacionalinis vėžio institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas), klasterių (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris LITEK ir nuo šiol – Toolas) bei skaitmeninio inovacijų centro (Laser LT DIH) bendruomenę, kurią sudaro virš 40 narių.

Klasteris Toolas Lietuvos lazerių asociacijos bendruomenę papildys kaip narys, apjungiantis įmones ir organizacijas, veikiančias lazerių ir šviesos technologijų, informacinių ir kosminių technologijų, robotikos ir elektronikos technologijų srityse, vykdančias bendrus projektus. VITP kaip klasterio koordinatorius siekia vystyti bendradarbiavimui reikalingą aplinką, sutelkti bendrus resursus ir kompetenciją į klasterio narių atstovaujamų sektorių vystymą, siekiant sukurti didesnę pridėtinę vertę, didinti klasterio narių konkurencingumą ir tarptautiškumą.

 

Sekti klasterio Toolas veiklą galite Facebook ar Linkedin